คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว

การทำธุรกิจมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนับว่าเป็นองค์การที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคโดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรมนั้นธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ จึงมีความสำคัญต่อระบบเศรฐกิจ

จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนักวิชาการทางการท่องเที่ยวก็ยังเชื่อว่า ปริมาณการท่องเที่ยวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าประชากรของโลก จะเพิ่มจำนวนขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้รายได้ของการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้ลำดับที่ 1ถือเป็นรายได้หลักเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับรายได้จากด้านสินค้าส่งออกอื่นๆทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ แก่ผู้ประกอบการ แก่ท้องถิ่น นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชากรทั่วไปอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีผู้ประกอบการหันมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศผู้จัดการบริการท่องเที่ยวจะต้องสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาด พิจารณาคู่แข่งในตลาด และหาวิธีการที่จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้ารู้จักและสนใจในบริษัทของตน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จต่อไป ทั้งนี้การซื้อบริการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราของต่างประเทศ การผลิตสินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้จะตกอยู่ในประเทศของเรานั่นเอง ด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศมีความทัดเทียมเจริญก้าวหน้าเท่ากับประเทศอื่นๆได้ และยังช่วยเพิ่มฐานะความมั่นคงของประเทศ

การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกคนต้องการ คือ กำไรและผลตอบแทนที่ได้รับ แต่นอกเหนือจากกำไรแล้ว ยังมีสิ่งที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก และช่วยส่งเสริมทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนั่นคือ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง และพนักงาน

Tags : ,