การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย

5

การรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ที่ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ ทั้งการเมือง โรคไข้หวัด 2009 และเมื่อปีที่แล้วมีเหตุการณ์ ปิดสนามบินและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวลดลงมาก รายได้น้อย แต่รายจ่ายเท่าเดิม ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถอยู่ได้ ผู้ประกอบการบางคนก็ขายกิจการทิ้ง ตอนนี้ทางรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเรื่องการท่องเที่ยว ไม่เก็บค่าวีซ่ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงเดือนมีนาคม ปีหน้า นักท่องเที่ยว ที่เข้าชมอุทยาน และโบราณสถานต่างๆ ทางกรมอุทยานแห่งชาติ ยกเว้นการเข้าชม 50 เปอร์เซ็นต์ การต่อสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ

หลังจากที่รัฐบาลเข้ามาช่วย ณ เวลานี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นก็เริ่มจองทัวร์มาแล้ว จะเดินทางมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้ว มีนักท่องเที่ยวของจีนก็เริ่มจองทัวร์มาแล้ว ในช่วงเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ นักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางกลับ ส่วนนักท่องเที่ยวของประเทศอินเดีย ทราบว่า ได้ทำหนังสือเดินทางไปแล้ว จำนวน 28 ล้านคน และคนในประเทศอินเดียชอบแต่งงานในเมืองไทยมากที่สุด เพราะการแต่งงานถูกกว่าที่ประเทศอินเดีย ซึ่งการแต่งงานของประเทศอินเดียจะฉลองกัน 6-7 วัน คู่แต่งงานที่ประเทศอินเดียจะนำช่างภาพ นักข่าว เพื่อทำแม็กกาซีนและไปอวดคนในประเทศของเขา บางคู่ตั้งงบประมาณ 20 ล้านบาทก็มี ขณะนี้การท่องเที่ยวก็เริ่มจะดีขึ้น แต่อย่าให้มีปัญหาเรื่องการเงิน การเมือง และการบิน ถ้ามีปัญหา 3 ข้อนี้ การท่องเที่ยวก็จะชะงักไปอีก สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากให้ประชาชนทั่วประเทศ อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยว โดยการเที่ยวเมืองไทยให้มากขึ้น

ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบพอเพียง” ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดโลกก็ต่างก็ได้รับผลกระทบไปตาม ๆ กัน ส่งผลให้ประชากรของแต่ละประเทศทั่วโลกในหลากหลายอาชีพต้องตกงานกันทั่วถ้วนหน้า ในปัจจุบันต่างก็ยอมรับกันโดยดุษฎีว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งรายได้ของแต่ละประเทศ อีกทั้งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะบรรดาประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ถึง 7.6 เปอร์เซ็นต์ของคนทำงานทั่วโลก และสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 9.4 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกโดยรวม

Tags :